ช่องทางการจ่ายชำระ

 

ช่องทางชำระ

เลขที่บัญชี

วิธีชำระ

ค่าบริการ

เคาน์เตอร์ Jay Mart Pay-Point

-

ID หรือ เลขที่สัญญา คีย์ชำระ ***

15 บาท ทั่วประเทศ

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
(Com.Code:3525)

-

ใช้เอกสารชำระ

8 – 10 บาท

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(Com.Code:6336)

-

ใช้เอกสารชำระ

15 บาท

บมจ. กสิกรไทย

-

ใช้เอกสารชำระ

15 – 25 บาท

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
(Br.No.135)(Com.Code:83088)

135-3-09705-6

ใช้เอกสารชำระ

15 – 30 บาท

บมจ. ธนาคารทหารไทย

-

ใช้เอกสารชำระ

7 บาท ทั่วประเทศ

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
(Com.Code:33306)

-

ใช้เอกสารชำระ

15 – 20 บาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
(Payment SYS.)

-

ใช้เอกสารชำระ

15 – 20 บาท

เทสโก้ โลตัส

ใช้เอกสารชำระ

10 บาท ทั่วประเทศ

เคาน์เตอร์เซอร์วิส
-
ใช้เอกสารชำระ

15 – 20 บาท

*** กรณีลูกค้าไม่มีเอกสารแจ้งชำระ สามารถใช้บัตรประชาชนหรือเลขที่สัญญาชำระได้ที่สาขาเจมาร์ท ทั่วประเทศ ***

*** ลูกค้าสามารถชำระผ่านช่องทาง internet banking และหน้าเว็บไซต์ของธนาคารตามที่บริษัทกำหนด ***